Časté otázky a odpovědi

Co znamená bezpečnostní a dohledová technika?

Bezpečnostní a dohledová technika je souhrnné označení pro alarmy, kamerové systémy, docházkové systémy, systémy měření a regulace, inteligentní integrovaná řešení.

Jaká je spolehlivost současných bezpečnostních systémů?

Současné systémy se vyznačují vysokou spolehlivostí (mluvíme samozřejmě o systémech renomovaných producentů), která poskytuje záruku kvalitní funkce v dlouhodobém horizontu. Systémy jsou vybaveny řadou autodiagnostických funkcí, které upozorní uživatele na jakoukoli odchylku od normálu ještě dříve, než může dojít k ohrožení funkce vlastního systému.

Je možné využít bezpečnostní systém i k jiným účelům než pouze pro ochranu před vniknutím do zabezpečeného objektu?

Kvalitní systémy umožňují použití široké škály detektorů. Kromě standardních detektorů pohybu (v různých provedeních a technologiích) lze připojit akustické snímače zvuku řezaného nebo tříštěného skla, magnetické snímače stavu dveří, oken a vrat, ale i detektory registrující výskyt kouře, zvýšenou teplotu, přítomnost CO, výskyt vody ve střeženém prostoru a prostřednictvím adaptérů i registraci stavu jednotlivých částí technologických celků (výpadek jističů, poruchová hlášení, překročení nebo podkročení teploty apod.)

Je nutné systém připojovat na PCO?

Nutné to není, ale připravíte se tak o řadu výhod a snížíte účinnost Vašeho zabezpečení. Naše bezpečnostní systémy jsou schopny i lokální funkce. Nicméně je třeba vzít v úvahu předpokládanou reakci okolí na signál o poplachovou situaci, obvykle realizovanou spuštěným akustickým a světelným majákem. Spoléhat na zájem sousedů či náhodných chodců se nevyplácí, obvyklou reakcí je naprostý nezájem. Připojení systému na PCO získáte zaručenou reakci profesionálů a jako neopominutelný bonus neustálou kontrolu funkčnosti systému (systém v pravidelném intervalu informuje PCO o svém stavu a schopnosti předávat informace).

Je možné bezpečnostní systém instalovat do zařízeného domu?

V tomto případě je řešení jednoduché a dnes již běžně používané – pro zabezpečení je použit bezdrátový systém. Kvalitní bezdrátové systémy renomovaných producentů poskytují stejně kvalitní funkci jako systémy drátové. Jejich přirozenou nevýhodu, nutnost výměny akumulátorů, moderní systémy minimalizují. Interval nutné výměny akumulátorů dosahuje až 5 let.

Je možné systém s postupem doby doplňovat a rozšiřovat?

Kvalitní moderní systémy jsou modulární a tedy bez problémů rozšiřitelné. Jejich chování lze upravovat změnou vnitřního programu a je tedy možné vyhovět i požadavkům na přizpůsobení změněným podmínkám užívání systému.

Je možné ochránit i venkovní prostor, např. areál firmy a podobně?

Pro ochranu venkovních prostorů je možné použít mnoho typů detektorů, které jsou určeny pro provoz v exteriéru a zajistit tak ochranu i rozsáhlých objektů. V tomto případě je vhodné použít jako doplněk zabezpečovacího systému i kamerový systém, který umožní vzdálenou kontrolu objektu a ověření důvodu vzniku poplachové situace. V současné době pro tyto účely také společně s partnery testujeme možnost využití dronů (malých programovatelných bezpilotních letadel nesoucích monitorovací technologii). To je však zatím stále hudbou budoucnosti, i když možná již ne tak vzdálené. Pokud byste měli zájem o bližší informace, obraťte se na nás na podpora@deftech.cz.

Pokud je kamerový systém připojen na PCO, je možný dohled i jinou osobou než operátorem PCO?

Ano, kamerové systémy umožňují současné připojení několika oprávněným osobám. Ačkoli operátor PCO má vždy prioritu, může oprávněná osoba či osoby současně sledovat záběry všech kamer umístěných v objektu z jakéhokoli místa s dostupným internetem a to i prostřednictvím chytrých telefonů.

Lze bezpečnostní systém využít i pro evidenci docházky zaměstnanců?

Integrované řešení (bezpečnostní, docházkový a přístupový systém) je běžným řešením ochrany větších budov. Takové řešení umožňuje objekt ochránit před nepovolaným vstupem, zajistit evidenci přítomných osob, vymezit práva jednotlivců ke vstupu do jednotlivých částí budovy a mnoho dalších funkcí.

Mám zájem o zabezpečovací systém, ale jsem laik a potřebuji informace a odbornou radu.

Obraťte se na naše odborné konzultanty, kteří vám na základě vašich představ a odborného posouzení míry konkrétního rizika navrhnou systémové řešení, doporučí vhodnou technologii, zajistí realizaci celého systému, uvedou systém do provozu a zajistí i potřebné proškolení uživatelů.

Naši partneři

Mám zájem o více informací